⚙️

Administratieve gegevens wijzigen

De instellingen voor je administratie vind je in Freedom. Klik rechts bovenin op ‘Account’ en vervolgens op ‘Administratie’. Onder de keuze ‘Administratie’ vind je de factuurgegevens, afgenomen diensten en gidsvermelding.

Factuurgegevens

Hier kun je de administratieve gegevens van je bedrijf wijzigen. De wijziging van bedrijfsnaam geef je hier door.

Afgenomen diensten

Hier zie je een overzicht van de diensten die je momenteel hebt. Aan de rechterkant kun je een filter aanzetten om inactieve diensten te bekijken.

Gidsvermelding

Hier bepaal je de gidsvermelding van je telefoonnummer. Hiermee komt het nummer kosteloos in de telefoongids en bij nummerinformatiediensten. Je kunt per nummer bepalen waar het geregistreerd wordt. Het nummer kan natuurlijk ook geheim blijven. Na het invullen zal het nummer in de eerstvolgende telefoongids komen en binnen een maand bij nummerinformatiediensten op te vragen zijn.

✍️
Ik heb Feedback op jullie help systeem!

Toch een collega spreken?

Kom je er niet helemaal uit of kun je het niet goed vinden? Bel dan onze Klantgeluk collega’s op +31 50 700 9920  of stuur een e-mail naar klantgeluk@voys.nl.