Servicetoepassing

Servicetoepassing

Dit overzicht geeft inzage in hoe de functionaliteiten worden gebruikt in een eenvoudige weergave. Op bedrijfsniveau kun je dus inzien of bijvoorbeeld alle gebruikers met een licentie ook daadwerkelijk de dienst gebruiken.

image

De verschillen tussen Toegestane, Geactiveerde en Actieve gebruikers uitgelegd:

Hoe wordt een Toegestane gebruiker gedefinieerd?

Een Toegestane gebruiker is een gebruiker die de rechten (licentie) heeft gekregen om een specifieke service te gebruiken. Dit is het totale aantal gebruikers dat een service kan gebruiken. Alle activerings- en actieve tarieven worden berekend op basis van dit basisaantal.

Wat is een geactiveerde gebruiker? Een geactiveerde gebruiker is een gebruiker die een bepaalde service minstens één keer heeft gebruikt. Gebruikers worden altijd als geactiveerd geteld zodra ze een service voor de eerste keer hebben gebruikt, tenzij hun account wordt verwijderd.

Hoe wordt een actieve gebruiker gedefinieerd? Een actieve gebruiker is een gebruiker die de specifieke service ten minste één keer heeft gebruikt binnen de afgelopen 30 dagen. Als een gebruiker binnen de afgelopen 30 dagen gebruik heeft gemaakt van de service, wordt deze gemarkeerd als actieve gebruiker. 31 dagen na hun laatste gebruik worden ze niet meer geteld als actieve gebruiker.