Nee

Krijg je de Voicemail op het moment dat je het vaste nummer belt?